čeština hrvatski english

Historie

Dovolte, abychom představili společnost Brochier s. r.o., která původně vznikla jako dceřiná společnost holdingu Hans Brochier GmbH + co. Nürnberg v dubnu 1994 a to v segmentu bezvýkopových sanací.

Z počátku se firma zabývala výlučně jednoduchými bezvýkopovými sanacemi kanalizací a optickou inspekcí kanalizací. Při své počáteční činnosti využívala firma pro náročnější projekty subdodávek od mateřské firmy z Německa. Strategií firmy proto bylo jednak doplnit skupinu sanací o další pracovníky, kteří by byli vyškoleni na různých druzích potřebných technologií u mateřské firmy v Německu, a dále firmu dovybavit odpovídajícími technologickými prostředky. Za tímto účelem byla navázána spolupráce jednak s výrobci potřebných speciálních materiálů, a sanačních technologií. Tímto se vytvořila možno uspokojit 100% požadavků investorů jak při sanacích kanalizačních potrubí, tak u sanací potrubí pro vodu a plyn.

Firma Brochier s.r.o. zrealizovala velké množství projektů pro průmyslové celky, vodohospodářské společnosti, komunální sféru a v lázeňství. Realizované projekty byly a jsou prováděny v požadované kvalitě, ve sjednaných termínech bez vad a nedodělků. Za svoji činnost v oblasti bezvýkopových sanací firma Brochier s.r.o. jednou spolu-získala a jednou získala od celosvětové společnosti pro bezvýkopové sanace ISTT – ocenění – „Nejlepší projekt světa (2004 a 2007)“

V roce 2007 skončila společnost Hans Brochier GmbH + co. Nürnberg svoji činnost a její zastoupení v oblasti bezvýkopových sanací v České republice bylo odkoupeno a byla založena ryze česká společnost Brochier s.r.o., která v oboru bezvýkopových sanací dodnes na našem trhu podniká. Specializujeme se na bezvýkopové sanace vodovodů, kanalizací a produktovodů.

© 2016 BROCHIER s.r.o.