Historie

Firma BROCHIER s.r.o. vznikla na jaře 1994, jako původně dceřiná odnož německé společnosti. Postupnou genezí majetkových vztahů je dnešní stav, kdy se jedná o ryze českou společnost se 100% vlastníkem. Ze začátku se společnost specializovala na výkopové práce a optickou inspekci. Postupným vývojem došlo k rozšíření a specializaci společnosti, zejména v oblasti bezvýkopových sanací a oprav vodohospodářských sítí.